Ιστορικά Στοιχεία

Το Σωματείο Λιμενεργατών - Φορτοεκφορτωτών του Ο.Λ.Θ ιδρύθηκε το 1919 και είναι το πρώτο Σωματείο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα.

Σωματειο Λιμενεργατων - Φορτοεκφορτωτων Ο.Λ.Θ
 • portdockers image
 • portdockers image
 • portdockers image
 • portdockers image
 • portdockers image
Η ίδρυση του τοποθετείται χρονολογικά μετά το 1914 όταν η Ελληνική Κυβέρνιση ,με ειδικό νόμο ιδρύει Ελευθέρα Ζώνη  σε τμήμα του Λιμένα με μορφή εμποροβιομηχανική και το 1923 όταν το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης ιδρύεται σαν Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ''Επιτροπεία Ελευθέρας Ζώνης Θεσ/νίκης ''.
Αποτέλεσε ένωση διάφορων σωματείων λιμενεργατών που λειτουργούσαν έως τότε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι λιμενεργάτες ήταν και παρέμειναν για πολλά χρόνια χωρισμένοι  ανάλογα με την σχέση εργασίας τους σε μόνιμους, επίκουρους, και ελεύθερους Τα σωματεία στα οποία υπάγονταν οι λιμενεργάτες ,ανάλογα με την εργασία τους και τα φορτία, ήταν τα ακόλουθα:

-Λιμενεργάτες Κύτους Ατμοπλοίων
-Λιμενεργάτες Ελευθέρου Λιμένος
-Αρχιεργάτες
-Σημειωτές
-Γιανθρακεργάτες Κύτους .
-Γιανθρακεργάτες Ξηράς
-Ιχθυεργάτες
-Λιμενεργάτες Ξυλείας
-Λιμενεργάτες Κομιστικής Υπηρεσίας Τελωνείων
-Λιμενεργάτες Κομιστικής Υπηρεσίας ΟΛΘ

Σήμερα τα Σωματεία Λιμενεργατών εκπροσωπεί 145 μέλη (μαζί με τους Συνδέσμους Αρχιεργατών & Σημειωτών) και διοικητικά αποτελείται από το 9 μελές Διοικητικό Συμβούλιο, την 3 μελή Ελεγκτική Επιτροπή και ανώτατο όργανο της είναι η Γενική Συνέλευση των μελών.

Στα πλαίσια του συντονισμού των σωματείων και των συνδικαλιστικών οργάνων των εργαζομένων, το Σωματείο Λιμενεργατών είναι σαν πρωτοβάθμιο σωματείο μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Θ)  της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (Ο.Φ.Ε) και της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).
Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, είναι  μέλος του International Dockworkers Council (IDC) και εκπροσωπείται από την Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος ( Ο.Φ.Ε )

Το Σωματείο Φορτοεκφορτωτών Ο.Λ.Θ ιδρύθηκε με την 178/1919 απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, γράφτηκε στα βιβλία Σωματείων με αριθμό 172/213 και τροποποιήθηκε με τις υπ. αριθμ.1156/1950 ,48/1972 και 890/1983 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και την υπ. αριθμ. 30512/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης όπως αποκωδικοποιείται με την απόφαση Γενικής συνέλευσης της 3-3-2002.


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο Φορτοεκφορτωτών Ο.Λ.Θ ιδρύθηκε με την 178/1919 απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, γράφτηκε στα βιβλία Σωματείων με αριθμό 172/213 και τροποποιήθηκε με τις υπ. αριθμ.1156/1950 ,48/1972 και 890/1983 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και την υπ. αριθμ. 30512/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης όπως αποκωδικοποιείται με την απόφαση Γενικής συνέλευσης της 3-3-2002.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 • Μούμκας Κων/νος-Πρόεδρος
 • Καφαντάρης Γεώργιος- Αντιπρόεδρος
 • Νικηφορίδης Πρόδρομος - Γεν. Γραμματέας
 • Νίκογλου Αλέξανδρος - Αναπ/της Γεν. Γραμματέας
 • Τσαγκαράκης Αθανάσιος - Ταμίας
 • Ζερβός Παλαιολόγος - Αναπ/της Ταμίας
 • Μανιάτης Αθανάσιος- Μέλος
 • Ράμμος Νικόλαος - Μέλος
 • Παπάζογλου Αναστάσιος - Μέλος