Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Σωματειο Λιμενεργατων - Φορτοεκφορτωτων Ο.Λ.Θ
  • portdockers image
  • portdockers image
  • portdockers image
  • portdockers image
  • portdockers image
  • portdockers image
  • portdockers image
Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι ένα Ευρωπαϊκό λιμάνι, φυσική διέξοδος της οικονομικής δραστηριότητας των χωρών της ευρύτερης περιοχής. Εξυπηρετεί τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των χωρών αυτών για την εισαγωγή και εξαγωγή πρώτων υλών, καταναλωτικών προϊόντων και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. Το λιμάνι αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για την οικονομία της χώρας, ενώ επίσης διαδραματίζει έναν ουσιαστικό ρόλο στη προσπάθεια της Βόρειας Ελλάδας, με τη Θεσσαλονίκη ως κέντρο, να καθιερωθεί σαν το οικονομικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου.

Το λιμάνι βρίσκεται σε προνομιακή θέση, στο σταυροδρόμι χερσαίων δικτύων μεταφοράς:

Ανατολής - Δύσης μέσω της Εγνατίας Οδού
Νότου - Βορρά μέσω του δικτύου αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ
Των πανευρωπαϊκών διαδρόμων IV και X.

Επιπλέον, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε μια απόσταση 16 Km από το Διεθνές Αεροδρόμιο "Μακεδονία" και σε απόσταση μόλις 1 km από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.


Παρεχόμενες Υπηρεσίες:
Φορτία: Φόρτωση, εκφόρτωση, χειρισμός και αποθήκευση όλων των ειδών φορτίων (εμπορευματοκιβώτια, χύδην και γενικό φορτίο από και προς: πλοία, φορτηγά αυτοκίνητα και σιδηροδρομικά βαγόνια.
Πλοία : Αγκυροβόληση, πρόσδεση, παροχή νερού, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος – τηλεπικοινωνιών, διαχείριση των απορριμμάτων των πλοίων.
Επιβάτες : Ο σύγχρονος επιβατικός σταθμός παρέχει στους επιβάτες ακτοπλοΐας και κρουαζιερόπλοιων πληθώρα υπηρεσιών.
Aλλες υπηρεσίες :
Ενοικίαση χώρων αποθήκευσης για τις λιμενικές δραστηριότητες στην Ελεύθερη Ζώνη και στο Κοινοτικό Λιμάνι.
Συνήθης χειρισμός (Usual Handle) με ή χωρίς τελωνειακή επιτήρηση.


Η περιοχή του λιμανιού φιλοξενεί τα ακόλουθα:
Λιμεναρχείο
Τελωνείο
Σταθμούς Υγειονομικού και κτηνιατρικού ελέγχου
Γενικό Χημείο του Κράτους
Κλιμάκιο και Γραφείο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος
Πυροσβεστικό Σταθμό
Πλοηγητική Υπηρεσία (Επικοινωνία VHF Κανάλι 12, Εμβέλεια16-24 χιλιόμετρα)
Εταιρίες Ρυμουλκών (Επικοινωνία με ραδιοτηλέφωνα και VHF Κανάλι 8)
Εταιρείες Lashing/Unlashing (Πρόσδεσης/Απόπλου)


Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων:
Τα εμπορευματοκιβώτια διακινούνται μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου χώρου που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της προβλήτας Νο. 6. Ο 550 m μήκους και 340 m πλάτους Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων έχει δυνατότητα υποδοχής πλοίων με βύθισμα 12m. Όντας μέρος της Ελεύθερης Ζώνης, καλύπτει μια επιφάνεια 254.000 m2και έχει αποθηκευτική ικανότητα 4.696 TEUs σε θέσεις εδάφους..
Ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων σχεδιάσθηκε και δημιουργήθηκε σύμφωνα με τα δεδομένα σύγχρονων τεχνολογιών και είναι εξοπλισμένος με σύγχρονα μηχανήματα χειρισμού των εμπορευματοκιβωτίων. Ο σταθμός περιλαμβάνει επανδρωμένες εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης. Τέσσερις γερανογέφυρες χρησιμοποιούνται για την φορτοεκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων (2 post panama).
Ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων συνδέεται με διπλή σιδηροδρομική γραμμή με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Συμβατικό Λιμάνι:
Τα συμβατικά φορτία φιλοξενούνται στη Χερσαία Ζώνη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης σε χώρο συνολικής έκτασης περίπου 1.000.000 τετραγωνικών μέτρων με κρηπιδώματα μήκους 4.000 mm και βάθους έως 12 Οι κρηπιδώματα 10 έως 14 αποτελούν το συμβατικό Κοινοτικό Λιμάνι. Από το συμβατικό Κοινοτικό λιμάνι διακινούνται:
Κοινοτικά φορτία από / προς κράτη μέλη της ΕΕ και
Κοινοτικά/εγχώρια φορτία από / προς ελληνικά λιμάνια.
Τα κρηπιδώματα 15 έως 24 αποτελούν το συμβατικό λιμάνι της Ελεύθερης Ζώνης. Τα φορτία ανεξαρτήτου προέλευσης και προορισμού, συμπεριλαμβανομένων και των παραπάνω, διακινούνται από.
Ενδεικτικά αναφέρονται: Φορτία γενικών εμπορευμάτων (προϊόντα χαλυβουργίας, λαμαρίνες ξυλεία , μάρμαρα, φορτία σε παλέτες, καπνά, οπωρικά κλπ)
Στερεά Χύδην φορτία (ορυκτά, μεταλλεύματα, κάρβουνο, στερεά καύσιμα, δημητριακά, ζωοτροφές, λιπάσματα, τσιμέντο, scrap)
Υγρά Χύδην φορτία με σωληνώσεις (οινοπνευματώδη, χλωροφόρμιο, άσφαλτος, χημικά, ορυκτέλαια, κρασιά.
Τροχοφόρα με το σύστημα Ro-Ro.
Η αποθήκευση των συμβατικών φορτίων πραγματοποιείται σε:Στεγασμένους Αποθηκευτικούς Χώρους: 85.000 τετραγωνικών μέτρων (m2) (εκ των οποίων 21.500 m2 και μία αποθήκη – ψυγείο 4.000 m2 βρίσκονται στην Ελεύθερη Ζώνη)
    Ανοιχτά Υπόστεγα: 12.000 m2
    Υπαίθριους Χώροι αποθήκευσης: 500,000 m2
    Σιλό δημητρικαών χωρητικότητας 20.000 τόνων.


Επιβατικό Λιμάνι:
Το επιβατικό λιμάνι της Θεσσαλονίκης ανταποκρίνεται στις ανάγκες θαλάσσιας διακίνησης επιβατών (ακτοπλοϊκά και κρουαζιέρες). Βρίσκεται μεταξύ του προβλήτα 1 και 2 και περιλαμβάνει συνολικά 5 προβλήτες. Οι προβλήτες 4-8 μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι και 4 πλοία ταυτόχρονα (εάν αγκυροβολήσουν με την πρύμνη) ή εναλλακτικά μπορούν να διευκολύνουν ένα μεγάλο πλοίο (μέχρι 4000 m) ή 2 μεσαίου μεγέθους πλοία (κάθε ένα 200 m το μέγιστο) αν αγκυροβολήσουν παράλληλα στην προβλήτα. Η προβλήτα 9 μπορεί να φιλοξενήσει ένα πλοίο έως και 260 m (αγκυροβόληση παράλληλα με την προβλήτα). Η λεκάνη του λιμανιού παρέχει επαρκή χώρο και βάθος για τους ελιγμούς των κρουαζιερόπλοιων. Η επιβατική κίνηση εξυπηρετείται από ένα σύγχρονο επιβατικό σταθμό που βρίσκεται κοντά (500 m) στο κέντρο της πόλης. Ο επιβατικός σταθμός "Μακεδονία" στεγάζεται σε ένα ανακαινισμένο νεοκλασικό κτίριο. Οι αίθουσες του είναι σύγχρονες, υψηλών προδιαγραφών και καλύπτουν τις απαιτήσεις της συνθήκης Schengen Περιλαμβάνει ακόμα καταστήματα αφορολόγητων προϊόντων (Duty Free) και Περίπτερα Πληροφοριών (Infokiosk) , τα οποία που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους επιβάτες. Στις υπηρεσίες που προσφέρονται στους επιβάτες περιλαμβάνονται: δωρεάν φύλαξη αποσκευών, κλιματιζόμενες αίθουσες, κυλικεία, καρτοτηλέφωνα, χειράμαηες μεταφοράς αποσκευών, στάση ταξί, χώροι στάθμευσης. Χ. αυτοκίνητα και τουριστικά λεωφορεία και περίπτερα παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών των τουριστικών γραφείων.
Ενημέρωση Επιβατών
Για πληροφορίες σχετικές με τα δρομολόγια επιβατικών πλοίων παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τα εξής τηλέφωνα:
2313-325 821, 822, 823, 824: Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.
Για λοιπές πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κεντρικού Λιμεναρχείου στα τηλέφωνα:

    2313 325 811: Υπασπιστήριο
    2313 325 844: Γραφείο Γενικής Αστυνομίας
    2313 325 851: Γραφείο Λεμβολογίων
    2313 325 854: Γραφείο Αλιείας
    2313 325 863: Γραφείο Ασφαλείας