ΝομοθεσίαΓΕΝΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡ/ΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ
Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών

Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών
Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών     Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών
Επαγγελματικό Περίγραμμα Φορτοεκφορτωτή Ξηράς - Λιμένος
.
Επαγγελματικό Περίγραμμα Χειριστή Φορτοεκφορτωτικών Μηχανημάτων Λιμένων
.
Οδηγός για τα Τεχνικά Επαγγέλματα 1 - Βεβαιώσεις Αναγγελίας & Άδειες Βοηθών Χειριστών & Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
.
Οδηγοί για τα Τεχνικά Επαγγέλματα

Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα κυλιόμενων βαρδιών


 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 152