Εργασία Σαββάτου -Κυριακής & Αργειών
Οι πληροφορίες σε αυτήν  τη σελίδα είναι εμπιστευτικές και προορίζονται μόνο για τους παραλήπτες.
Σας ενημερώνουμε ότι αποκάλυψη, αναπαραγωγή, διανομή ή τη χρήση αυτών των πληροφοριών ή των περιεχομένων της απαγορεύεται.


Για τυχών αλλαγές και για ακυρώσεις ενημερώνεστε από το γραφείο τσουρμαρίσματος καλώντας για περισσότερες πληροφορίες. (2310593411)

Οι αναρτήσεις γίνονται το μεσημέρι της εργάσιμης ημέρας , εφόσον υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης της πλήρης εργασίας μαζί με το σωματείο Λιμενεργατών του Σταυρού αναρτούνται το απόγευμα ή την επόμενη ημέρα το πρωί έως της 9:00 πμ.

Το Σωματείο έχει την δυνατότητα άμεσης αλλαγής του κωδικού πρόσβασης, που θα γίνεται σε τακτικά διαστήματα με άμεση ενημέρωση των μελών με μήνυμα στο κινητό τους.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ VIPER & WHAT’S UP - APP

Για όσους επιθυμούν να έχουν  πρόσβαση ( Αρχιεργάτες, Σημειωτές και μέλη του Σωματείου Σταυρού ) θα πρέπει να επικοινωνήσουν και να το δηλώσουν στο Γραμματέα του σωματείου μας (2310522570) εως 31-6-2019 για την αποστολή νέου κωδικού πρόσβασης στο κινητό τους
ή στο email τους.