ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το Σωματείο Λιμενεργατών - Φορτοεκφορτωτών του Ο.Λ.Θ ιδρύθηκε το 1919 και είναι το πρώτο Σωματείο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Η ίδρυση του τοποθετείται χρονολογικά μετά το 1914 όταν η Ελληνική Κυβέρνιση ,με ειδικό νόμο ιδρύει Ελευθέρα Ζώνη  σε τμήμα του Λιμένα με μορφή εμποροβιομηχανική και το 1923 όταν το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης ιδρύεται σαν Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ''Επιτροπεία Ελευθέρας Ζώνης Θεσ/νίκης ''.
Αποτέλεσε ένωση διάφορων σωματείων λιμενεργατών που λειτουργούσαν έως τότε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι λιμενεργάτες ήταν και παρέμειναν για πολλά χρόνια χωρισμένοι  ανάλογα με την σχέση εργασίας τους σε μόνιμους, επίκουρους, και ελεύθερους Τα σωματεία στα οποία υπάγονταν οι λιμενεργάτες ,ανάλογα με την εργασία τους και τα φορτία, ήταν τα ακόλουθα:

-Λιμενεργάτες Κύτους Ατμοπλοίων
-Λιμενεργάτες Ελευθέρου Λιμένος
-Αρχιεργάτες
-Σημειωτές
-Γιανθρακεργάτες Κύτους .
-Γιανθρακεργάτες Ξηράς
-Ιχθυεργάτες 
-Λιμενεργάτες Ξυλείας
-Λιμενεργάτες Κομιστικής Υπηρεσίας Τελωνείων
-Λιμενεργάτες Κομιστικής Υπηρεσίας ΟΛΘ

Σήμερα τα Σωματεία Λιμενεργατών εκπροσωπεί 145 μέλη (μαζί με τους Συνδέσμους Αρχιεργατών & Σημειωτών) και διοικητικά αποτελείται από το 9 μελές Διοικητικό Συμβούλιο, την 3 μελή Ελεγκτική Επιτροπή και ανώτατο όργανο της είναι η Γενική Συνέλευση των μελών.

Στα πλαίσια του συντονισμού των σωματείων και των συνδικαλιστικών οργάνων των εργαζομένων, το Σωματείο Λιμενεργατών είναι σαν πρωτοβάθμιο σωματείο μέλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Θ)  της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (Ο.Φ.Ε) και της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).
Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, είναι  μέλος του International Dockworkers Council (IDC) και εκπροσωπείται από την Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος ( Ο.Φ.Ε ) .

Aκολουθήστε μας

facebook
.
googletwitterYouTupebloggerin  

ΟΠΣ ΣΕΜΠΟ

Προγραμματισμός Εργασιών          Βάρδιες, Όνομα πλοίου, Ε/Κ ΣΕΜΠΟ,Φ/Ε  Φορτοεκφορτώσεις
Πληροφορίες

Χάρτης Πλοίων

  Ais

Χάρτης Λιμανιού

    map    Επικοινωνία

 • Phone:
  (0030) 2310593412               
 • Phone & Fax:(0030)2 310522570
 • Email:
  stevedores@otenet.gr   info@stevedores.gr
 • Address:
  Εντός  Λιμάνι Θεσσαλονίκης
  Τ.Κ .54110
Copyright © 2015 Stevedores.gr. All Rights Reserved.