Σύνταγμα της Ελλάδας
"Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων9Ακαι19." 
                                                                                Αρθρο 5α.παρ.2


Οδηγός ELINYA

downloadΔικαιώματα και υποχρεώσεις εργαζομένων Ο.Λ.Θ  Α.Ε
Thpa

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της  Εργασίας

  download


Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Σωματείου

Συμβόλαιο Σωματείου

downlaod


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ BS EN ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

download

Οδηγός

download


Aκολουθήστε μας

facebook
.
googletwitterYouTupebloggerin  

ΟΠΣ ΣΕΜΠΟ

Προγραμματισμός Εργασιών          Βάρδιες, Όνομα πλοίου, Ε/Κ ΣΕΜΠΟ,Φ/Ε  Φορτοεκφορτώσεις
Πληροφορίες

Χάρτης Πλοίων

  Ais

Χάρτης Λιμανιού

    map    Επικοινωνία

 • Phone:
  (0030) 2310593412               
 • Phone & Fax:(0030)2310522570
 • Email:
  stevedores@otenet.gr   info@stevedores.gr
 • Address:
  Εντός  Λιμάνι Θεσσαλονίκης
  Τ.Κ .54012
Copyright © 2015 Stevedores.gr. All Rights Reserved.